Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam

Địa chỉ Nguyễn Văn Trỗi, An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ