Avatar Bệnh viện Tâm thần Khánh Hòa

Bệnh viện Tâm thần Khánh Hòa

Địa chỉ -, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Tâm thần Khánh Hòa bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ