Bệnh viện Tâm thần Khánh Hoà

Địa chỉ Thôn An Định, Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Tâm thần Khánh Hoà bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ