Hình ảnh Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Trung ương Huế

Khoa Ngoại Thần kinh – Bệnh viện Trung ương Huế

Địa chỉ 16 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, , Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Ngoại Thần kinh – Bệnh viện Trung ương Huế bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ