BỆNH VIỆN SẢN PHỤ KHOA TRUNG ƯƠNG – BS. Nguyễn Đình Thạch

Địa chỉ 43 Tràng Thi, phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN SẢN PHỤ KHOA TRUNG ƯƠNG – BS. Nguyễn Đình Thạch bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương (TW)

Địa chỉ 43 Tràng Thi, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương (TW) bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ