BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH NINH BÌNH – BS. Phạm Cầm Kỳ

Địa chỉ Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phúc Thành, Thành Phố Ninh Bình, Ninh Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH NINH BÌNH – BS. Phạm Cầm Kỳ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình

Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình

Địa chỉ 314 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ