BỆNH VIỆN SẢN PHỤ KHOA & NHI KHOA TRÀ VINH – BS. Lê Minh Dũng

Địa chỉ Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN SẢN PHỤ KHOA & NHI KHOA TRÀ VINH – BS. Lê Minh Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh

Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh

Địa chỉ Ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ