Avatar Bệnh viện Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ Hiệp Lợi

Bệnh viện Phẫu thuật tạo hình – Thẩm mỹ Hiệp Lợi

Địa chỉ 128-130 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Phẫu thuật tạo hình – Thẩm mỹ Hiệp Lợi bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ