Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt

Địa chỉ Nguyễn Tất Thành, Định Chung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ