Khoa Khám bệnh 1 – Bệnh viện quận Thủ Đức

Địa chỉ 29 Phú Châu, khu phố 5, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh 1 – Bệnh viện quận Thủ Đức bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Khoa Khám bệnh 2- Bệnh viện quận Thủ Đức

Địa chỉ 29 Phú Châu, khu phố 5, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh 2- Bệnh viện quận Thủ Đức bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ