Khoa Khám bệnh đa khoa – Bệnh viện Kiến An

Địa chỉ 35 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh đa khoa – Bệnh viện Kiến An bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Địa chỉ 285 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ