Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức

Địa chỉ Thôn 8A, Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ