Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Địa chỉ 01 Nơ Trang Long, 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Nhân dân Gia Định bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ