Hình ảnh Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Trung ương Huế

Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Trung ương Huế

Địa chỉ Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, , Thừa Thiên Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Trung ương Huế bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ