Hình ảnh Bệnh viện Hoàn Mỹ - BS.CKI. Nguyễn Hữu Trâm Em

Bệnh viện Hoàn Mỹ – BS.CKI. Nguyễn Hữu Trâm Em

Địa chỉ 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Hoàn Mỹ – BS.CKI. Nguyễn Hữu Trâm Em bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Khoa Tim mạch - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Khoa Tim mạch – Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Tim mạch – Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ