BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC – BS. Phạm Thị Lê

Địa chỉ Số 04 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC – BS. Phạm Thị Lê bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Bệnh viện Tim Tâm Đức – BS. Phạm Thị Lê

Địa chỉ Số 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Tim Tâm Đức – BS. Phạm Thị Lê bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Bệnh viện Tim Tâm Đức TPHCM

Bệnh viện Tim Tâm Đức TPHCM

Địa chỉ Số 04 Nguyễn Lương Bằng – Khu Đô Thị Mới Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Bệnh viện Tim Tâm Đức TPHCM bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Khoa Tim mạch - Bệnh viện FV

Khoa Tim mạch – Bệnh viện FV

Địa chỉ 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Tim mạch – Bệnh viện FV bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ