Danh sách tổng hợp

Thuốc Quibay (Cơ sở sở hữu giấy phép sản phẩm: AS “Kalceks”, đ/c: 53,...

Thuốc Quibay (Cơ sở sở hữu giấy phép sản phẩm: AS "Kalceks", đ/c: 53, Krustpils Str.Riga, LV-1057, Latvia) Hộp 10 ống x 5 ml, Dung dịch tiêm, Tiêm SĐK VN-15822-12. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Piracetam

Thuốc Lilonton capsuale: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lilonton capsuale Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng - Uống SĐK VN-15139-12. Nhóm có thành phần Piracetam

Thuốc Cetampir800: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cetampir800 Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-25260-16. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Piracetam

Thuốc davinfort- 800mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc davinfort- 800mg Hộp 20 ống x 10ml SĐK VD-22873-15. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần piracetam

Thuốc capriles 800mg/10ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc capriles 800mg/10ml Hộp 4 vỉ x 5 ống 10ml SĐK VD-26814-17. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần piracetam

Thuốc Ulcogen 800mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ulcogen 800mg Hộp 4 vỉ x 5 ống nhựa SĐK VD- 25548-16. Nhóm có thành phần Piracetam

Thuốc Orilope 800g: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Orilope 800g Hộp 24 ống SĐK VD-27011-17. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Piracetam

Thuốc Pracetam: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pracetam Hộp 90 viên SĐK VD-18538-13. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Piracetam

Thuốc Magaluzel: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Magaluzel Hộp 4 vỉ x 5 ống 10 ml, Dung dịch uống, Uống SĐK VD-21296-14. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Piracetam

Thuốc Lilonton injection 3000mg/15ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Lilonton injection 3000mg/15ml Hộp 5 ống x 15ml dung dịch tiêm, Tiêm SĐK VN-11325-10. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Piracetam