Trang chủ Mỗi gói 3g chứa: Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg

Mỗi gói 3g chứa: Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg

Thuốc Podokid 100: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Podokid 100 Hộp 10 gói, 14 gói, 20 gói x 3g SĐK VD-29572-18. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Mỗi gói 3g chứa: Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg

Thuốc Cefzocid 100: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cefzocid 100 Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 50 gói x 3g SĐK VD-27009-17. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Mỗi gói 3g chứa: Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg
Hình ảnh Thuốc Cadicefpo 100

Thuốc Cadicefpo 100: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cadicefpo 100 Hộp 10 gói, hộp 14 gói, hộp 20 gói xgói 3g SĐK VD-29560-18. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Mỗi gói 3g chứa: Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg