Trang chủ Mỗi gói 3g chứa: Calci carbonat (tương ứng với 500 mg calci) 1250 mg; Vitamin D3 440 IU

Mỗi gói 3g chứa: Calci carbonat (tương ứng với 500 mg calci) 1250 mg; Vitamin D3 440 IU

Khoáng chất và Vitamin Calciferat 1250 mg/440IU: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Khoáng chất và Vitamin Calciferat 1250 mg/440IU Hộp 30 gói x 3g SĐK VD-30415-18. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Mỗi gói 3g chứa: Calci carbonat (tương ứng với 500 mg calci) 1250 mg; Vitamin D3 440 IU