Trang chủ Mỗi gói 2g chứa: Montelukast (dưới dạng Montelukast natri 4,15 mg) 4 mg

Mỗi gói 2g chứa: Montelukast (dưới dạng Montelukast natri 4,15 mg) 4 mg

Thuốc Atilair sac: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Atilair sac Hộp 10 gói, hộp 20 gói, hộp 30 gói x2 g SĐK VD-28851-18. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 2g chứa: Montelukast (dưới dạng Montelukast natri 4,15 mg) 4 mg