Trang chủ Mỗi gói 2g chứa: Acetylcystein 200mg

Mỗi gói 2g chứa: Acetylcystein 200mg

Thuốc Muconersi: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Muconersi Hộp 30 gói x 2g SĐK VD-30658-18. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 2g chứa: Acetylcystein 200mg

Thuốc Besamux 200: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Besamux 200 Hộp 6 gói, 12 gói, 30 gói x 2g SĐK VD-27395-17. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 2g chứa: Acetylcystein 200mg

Thuốc Opmucotus: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Opmucotus Hộp 30 gói x 2g SĐK VD-24237-16. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 2g chứa: Acetylcystein 200mg

Thuốc Syntina-200: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Syntina-200 Hộp 20 gói x 2g SĐK VN-20099-16. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 2g chứa: Acetylcystein 200mg

Thuốc Acethepharm: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Acethepharm Hộp 30 gói x 2g SĐK VD-20936-14. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 2g chứa: Acetylcystein 200mg