Trang chủ Mỗi gói 27,9g chứa: Glucose khan 20,00g; Natri clorid 3,50g; Natri citrat 2,90g; Kali clorid 1,50g

Mỗi gói 27,9g chứa: Glucose khan 20,00g; Natri clorid 3,50g; Natri citrat 2,90g; Kali clorid 1,50g

Thuốc Oresol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oresol Hộp 40 gói x 27,9g SĐK VD-26360-17. Nhóm có thành phần Mỗi gói 27,9g chứa: Glucose khan 20,00g; Natri clorid 3,50g; Natri citrat 2,90g; Kali clorid 1,50g