Trang chủ Mỗi gói 2,5g chứa: Cefdinir 125 mg

Mỗi gói 2,5g chứa: Cefdinir 125 mg

Thuốc Tabracef 125: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tabracef 125 Hộp 10 gói, 14 gói, 20 gói x 2,5g SĐK VD-27647-17. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Mỗi gói 2,5g chứa: Cefdinir 125 mg

Thuốc Anbilid 125: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Anbilid 125 Hộp 10 gói, 14 gói, 20 gói x 2,5g SĐK VD-30010-18. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Mỗi gói 2,5g chứa: Cefdinir 125 mg

Thuốc Cefdinir 125-MV: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cefdinir 125-MV Hộp 10 gói, 20 gói x 2,5g SĐK VD-24655-16. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Mỗi gói 2,5g chứa: Cefdinir 125 mg

Thuốc Cefdina 125: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cefdina 125 Hộp 10 gói x 2,5g SĐK VD-24181-16. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Mỗi gói 2,5g chứa: Cefdinir 125 mg