Trang chủ Mỗi gói 2,5g chứa: Calci (dưới dạng Tricalci phosphat 1,65g) 0,6g

Mỗi gói 2,5g chứa: Calci (dưới dạng Tricalci phosphat 1,65g) 0,6g

Thuốc Oribio: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oribio Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 50 gói x 2,5g SĐK VD-27010-17. Nhóm có thành phần Mỗi gói 2,5g chứa: Calci (dưới dạng Tricalci phosphat 1,65g) 0,6g