Trang chủ Mỗi gói 1g chứa: Acetylcystein 200 mg

Mỗi gói 1g chứa: Acetylcystein 200 mg

Thuốc Practyl-F: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Practyl-F Hộp 20 gói x 1g SĐK VD-24055-15. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 1g chứa: Acetylcystein 200 mg

Thuốc Acetylcystein 200 mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Acetylcystein 200 mg Hộp 20 gói x 1 g, hộp 30 gói x 1g SĐK VD-23445-15. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 1g chứa: Acetylcystein 200 mg