Trang chủ Mỗi gói 1g chứa: Acetylcystein 100mg

Mỗi gói 1g chứa: Acetylcystein 100mg

Thuốc Macetux 100: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Macetux 100 Hộp 30 gói SĐK VD-28565-17. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 1g chứa: Acetylcystein 100mg

Thuốc Mekomucosol 100: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mekomucosol 100 Hộp 30 gói x 1g SĐK VD-27285-17. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 1g chứa: Acetylcystein 100mg

Thuốc Acetylcystein Boston 100: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Acetylcystein Boston 100 Hộp 30 gói x 1g SĐK VD-26762-17. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 1g chứa: Acetylcystein 100mg

Thuốc Aceblue 100: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aceblue 100 Hộp 10 gói x 1g SĐK VD-28112-17. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 1g chứa: Acetylcystein 100mg

Thuốc Acethepharm: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Acethepharm Hộp 30 gói x 1g SĐK VD-20935-14. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 1g chứa: Acetylcystein 100mg