Trang chủ Mỗi gói 15g chứa: Paracetamol 325mg; Phenylephrin hydroclorid 10mg; Pheniramin maleat 20mg

Mỗi gói 15g chứa: Paracetamol 325mg; Phenylephrin hydroclorid 10mg; Pheniramin maleat 20mg

Thuốc Zolotaya Zvezda: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zolotaya Zvezda Hộp 5 gói; hộp 10 gói SĐK VD-24687-16. Nhóm có thành phần Mỗi gói 15g chứa: Paracetamol 325mg; Phenylephrin hydroclorid 10mg; Pheniramin maleat 20mg