Trang chủ Mỗi gói 1,5g chứa: Paracetamol 250mg

Mỗi gói 1,5g chứa: Paracetamol 250mg

Thuốc QBI-Phadol 250mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc QBI-Phadol 250mg Hộp 24 gói x 1,5g SĐK VD-29829-18. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Mỗi gói 1,5g chứa: Paracetamol 250mg

Thuốc Effer-paralmax 250: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Effer-paralmax 250 Hộp 30 gói x 1,5g; hộp 50 gói x 1,5g SĐK VD-28863-18. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Mỗi gói 1,5g chứa: Paracetamol 250mg

Thuốc Paracold 250mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Paracold 250mg Hộp 24 gói x 1,5g SĐK VD-26381-17. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Mỗi gói 1,5g chứa: Paracetamol 250mg