Trang chủ Mỗi gói 15g chứa Magnesi hydroxyd 800,4 mg; Nhôm oxyd (dưới dạng gel nhôm hydroxyd khô) 400 mg;

Mỗi gói 15g chứa Magnesi hydroxyd 800,4 mg; Nhôm oxyd (dưới dạng gel nhôm hydroxyd khô) 400 mg;

Thuốc Alusigel: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Alusigel Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói x 15g SĐK VD-29821-18. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Mỗi gói 15g chứa Magnesi hydroxyd 800,4 mg; Nhôm oxyd (dưới dạng gel nhôm hydroxyd khô) 400 mg;