Trang chủ Mỗi gói 1,5g chứa: Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat ) 125mg

Mỗi gói 1,5g chứa: Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat ) 125mg

Thuốc Ceplorvpc 125: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ceplorvpc 125 Hộp 12 gói, 30 gói x 1,5g SĐK VD-27837-17. Nhóm có thành phần Mỗi gói 1,5g chứa: Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat ) 125mg