Trang chủ Mỗi gói 1,5g chứa: Acetylcystein 200mg

Mỗi gói 1,5g chứa: Acetylcystein 200mg

Thuốc Acetylcystein: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Acetylcystein Hộp 30 gói, 100 gói x 1,5 g SĐK VD-30628-18. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 1,5g chứa: Acetylcystein 200mg

Thuốc Vincystin 200: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vincystin 200 Hộp 25 gói x 1,5g SĐK VD-29230-18. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 1,5g chứa: Acetylcystein 200mg

Thuốc Mecemuc: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mecemuc Hộp 30 gói x 1,5g SĐK VD-29896-18. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 1,5g chứa: Acetylcystein 200mg

Thuốc Acetylcystein – Mebiphar: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Acetylcystein - Mebiphar Hộp 20 gói, hộp 30 gói, hộp 50 gói 1,5g SĐK VD-29201-18. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 1,5g chứa: Acetylcystein 200mg