Trang chủ Mỗi gói 1,5g chứa: Acetylcystein 200 mg

Mỗi gói 1,5g chứa: Acetylcystein 200 mg

Thuốc Usamuc: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Usamuc Hộp 30 gói, 50 gói x 1,5 g SĐK VD-29593-18. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 1,5g chứa: Acetylcystein 200 mg

Thuốc Acetylcistein 200 mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Acetylcistein 200 mg Hộp 30 gói x 1,5g SĐK VD-23472-15. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi gói 1,5g chứa: Acetylcystein 200 mg