Trang chủ Mỗi gói 10ml chứa: Oxetacain (Oxethazain) 20 mg; Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 582 mg; Magnesi hydroxid 196 mg

Mỗi gói 10ml chứa: Oxetacain (Oxethazain) 20 mg; Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 582 mg; Magnesi hydroxid 196 mg

Thuốc Gastsus: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Gastsus Hộp 30 gói x 10ml (gói nhựa ghép nhôm) SĐK VD-30213-18. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Mỗi gói 10ml chứa: Oxetacain (Oxethazain) 20 mg; Nhôm hydroxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel khô) 582 mg; Magnesi hydroxid 196 mg