Trang chủ Mỗi gói 10 ml chứa: Gel Nhôm hydroxyd 3030,3mg; Magnesi hydroxyd 800,4 mg; Simethicon nhũ dịch 30% (tương ứng 80mg Simethicon) 266,7mg

Mỗi gói 10 ml chứa: Gel Nhôm hydroxyd 3030,3mg; Magnesi hydroxyd 800,4 mg; Simethicon nhũ dịch 30% (tương ứng 80mg Simethicon) 266,7mg

Hình ảnh Thuốc Trimafort

Thuốc Trimafort: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Trimafort Hộp 20 gói x 10ml SĐK VN-20750-17. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Mỗi gói 10 ml chứa: Gel Nhôm hydroxyd 3030,3mg; Magnesi hydroxyd 800,4 mg; Simethicon nhũ dịch 30% (tương ứng 80mg Simethicon) 266,7mg