Danh sách tổng hợp

Thuốc albis

Thuốc Albis: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Albis Hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK VN-0314-06. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Ranitidine hydrochloride
Thuốc albis

Thuốc Albis: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Albis Hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK VN-13113-11. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Ranitidin, Tripotassium bismuth dicitrat, Sucralfat
Thuốc Ulcersep 2625mg

Thuốc Ulcersep 262mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ulcersep 262mg Hộp 10 vỉ x 10 viên nén nhai SĐK VD-1088-06. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Bismuth subsalicylate