Danh sách tổng hợp

Thuốc viritin plus 2mg

Thuốc Viritin plus 2/0,625: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Viritin plus 2/0,625 Hộp 01 vỉ x 30 viên; Hộp 03 vỉ x 30 viên; Hộp 05 vỉ x 30 viên; Hộp 10 vỉ x 30 viên SĐK VD-25977-16. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Perindopril tert-butylamin 2mg; Indapamid 0,625mg
Thuốc viritin plus 2mg

Thuốc Viritin 2 mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Viritin 2 mg Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 30 viên SĐK VD-23960-15. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Perindopril tert-butylamin 2 mg