Danh sách tổng hợp

Thuốc barudon

Thuốc Barudon Susp: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Barudon Susp SĐK VN-19092-15. Nhóm có thành phần Oxethazaine 20mg; Aluminum oxide (dưới dạng Dried Aluminum hydroxide gel 582mg) 291mg; Magnesium hydroxide 196mg
Thuốc Vilanta

Thuốc Vilanta: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vilanta Hộp 10 vỉ x 10 viên nhai SĐK VNB-3777-05. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide
Thuốc barudon

Thuốc Barudon: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Barudon Hộp 20gói x 10ml SĐK VN-7619-03. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide