Danh sách tổng hợp

Thuốc mucosta 100mg

Thuốc Mucosta ophthalmic suspension UD 2%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Mucosta ophthalmic suspension UD 2% SĐK VN-19052-15. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Rebamipid 2%
Thuốc clesspra dx

Thuốc Clesspra DX: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Clesspra DX Hộp 1 lọ 5ml SĐK VN-14861-12. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Tobramycin sulfate; Dexamethasone sodium phosphate

Thuốc Zamod: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zamod Hộp 1 lọ 5ml SĐK VN-5185-08. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Dexamethasone natri phosphate, Tobramycin sulfate
Thuốc clesspra dx

Thuốc Clesspra DX: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Clesspra DX Hộp 1 lọ 5ml SĐK VN-2007-06. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Tobramycin sulfate, Dexamethasone sodium phosphate