Danh sách tổng hợp

Thuốc Mezapizin 10: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mezapizin 10 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-24224-16. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 10 mg

Thuốc Migtana 50: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Migtana 50 Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-24849-16. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Sumatriptan 50mg

Thuốc Hoselium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Hoselium Hộp 5 vỉ x 10 viên SĐK VD-23780-15. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Flunarizin (dưới dạng Flunarizin hydroclorid) 5 mg

Thuốc Maxxtriptan 140: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Maxxtriptan 140 Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-24124-16. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Sumatriptan (dưới dạng Sumatriptan succinat 140 mg) 100 mg

Thuốc Migtana 25: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Migtana 25 Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-24266-16. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Sumatriptan (dưới dạng Sumatriptan succinat) 25mg

Thuốc Sutagran 50: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sutagran 50 Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 6 viên SĐK VD-23493-15. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Sumatriptan (dưới dạng Sumatriptan succinat) 50mg

Thuốc Sutagran 100: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sutagran 100 Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 6 viên SĐK VD-23492-15. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Sumatriptan (dưới dạng Sumatriptan succinat) 100mg

Thuốc Ceronate Cap.: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ceronate Cap. Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-20162-16. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Flunarizin (dưới dạng Flunarizin dihydrochlorid) 5mg

Thuốc Migomik: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Migomik SĐK VD-23371-15. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Dihydroergotamin mesylat 3 mg

Thuốc Sumatriptan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sumatriptan Hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK VD-23556-15. Nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần Sumatriptan (dưới dạng Sumatriptan succinat) 50 mg