Danh sách tổng hợp

Thuốc duphaston

Hocmon, Nội tiết tố Duphaston: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Hocmon, Nội tiết tố Duphaston Hộp 1 vỉ x 20 viên SĐK VN-21159-18. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Dydrogesterone 10mg
Thuốc visanne 2mg

Hocmon, Nội tiết tố Visanne 2mg tablets: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Hocmon, Nội tiết tố Visanne 2mg tablets Hộp 2 vỉ x 14 viên SĐK VN2-588-17. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Dienogest 2mg
Thuốc daygra 50

Hocmon, Nội tiết tố Daygra 50: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Hocmon, Nội tiết tố Daygra 50 Hộp 1 vỉ x 4 viên. SĐK VD-24760-16. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 50mg
Thuốc hydrocolacyl 5mg

Hocmon, Nội tiết tố Hydrocolacyl: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Hocmon, Nội tiết tố Hydrocolacyl Hộp 1 chai 500 viên SĐK VD-21862-14. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Prednisolon 5mg
Thuốc metasone

Hocmon, Nội tiết tố Metasone: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Hocmon, Nội tiết tố Metasone Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-16595-13. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Betamethasone 0,5mg
Thuốc daygra 50

Hocmon, Nội tiết tố Daygra 50: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Hocmon, Nội tiết tố Daygra 50 Hộp 1 vỉ x 4 viên bao phim SĐK VD-10188-10. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Sildenafil citrat tương đương với Sildenafil 50mg
Thuốc daygra 50

Hocmon, Nội tiết tố Daygra 50: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Hocmon, Nội tiết tố Daygra 50 Hộp 10 gói x 1g thuốc bột pha hỗn dịch uống SĐK VD-11036-10. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Sildenafil citrat tương đương với 50 mg Sildenafil
Thuốc hydrocolacyl 5mg

Hocmon, Nội tiết tố Hydrocolacyl: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Hocmon, Nội tiết tố Hydrocolacyl Hộp 10 vỉ x 20 viên. Chai 500 viên, 1000 viên SĐK VD-4331-07. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Prednisolone
Thuốc hydrocolacyl 5mg

Hocmon, Nội tiết tố Hydrocolacyl 5mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Hocmon, Nội tiết tố Hydrocolacyl 5mg Hộp 1 lọ 500 viên, Hộp 5 vỉ x 20 viên nén dài SĐK VNA-0282-02. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Prednisolone
Thuốc duphaston

Hocmon, Nội tiết tố Duphaston: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Hocmon, Nội tiết tố Duphaston Hộp 1 vỉ x 20 viên SĐK VN-1536-06. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Dydrogesterone