Thuốc & Dược Phẩm Thuốc khác

Thuốc khác

Thuốc Edurant: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Edurant Hộp 1 lọ 30 viên SĐK VN2-647-17. Nhóm Thuốc khác có thành phần Rilpivirin (dưới dạng Rilpivirin hydrochlorid) 25mg

Thuốc Olisfat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Olisfat Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 7 viên SĐK VD-29556-18. Nhóm Thuốc khác có thành phần Orlistat (dạng vi hạt 50%) 60mg

Thuốc Orlitax: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Orlitax Hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK VD-25454-16. Nhóm Thuốc khác có thành phần Orlistat (dưới dạng pellet 50%) 120mg

Thuốc Saviorli: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Saviorli SĐK VD-23012-15. Nhóm Thuốc khác có thành phần Orlistat (dạng vi hạt 50%) 120 mg

Thuốc Orlistat Stada 120 mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Orlistat Stada 120 mg Hộp 2 vỉ x 21 viên SĐK VD-21535-14. Nhóm Thuốc khác có thành phần Orlistat (dưới dạng vi hạt 50%) 120mg

Thuốc Xenical: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Xenical Hộp 1 vỉ x 21 viên; hộp 4 vỉ x 21 viên SĐK VN-18892-15. Nhóm Thuốc khác có thành phần Orlistat 120mg

Thuốc Intaorli 120: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Intaorli 120 Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VN-17722-14. Nhóm Thuốc khác có thành phần Orlistat 120mg

Thuốc Intaorli 60: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Intaorli 60 Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VN-17723-14. Nhóm Thuốc khác có thành phần Orlistat 60mg

Thuốc Orlis 60: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Orlis 60 Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng SĐK VD-10445-10. Nhóm Thuốc khác có thành phần orlistat 60mg

Thuốc Reduquick 10: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Reduquick 10 Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên nang SĐK VD-10102-10. Nhóm Thuốc khác có thành phần Sibutramin hydroclorid monohydrat 10mg