Trang chủ Thuốc khác

Thuốc khác

Thuốc Xenical: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Xenical Hộp 4 vỉ x 21 viên SĐK 7577/QLD-KD. Nhóm Thuốc khác có thành phần Orlistat

Thuốc Viplena: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Viplena Hộp 2 vỉ 10 viên SĐK 773/ĐHNK-XNK. Nhóm Thuốc khác có thành phần Orlistat

Thuốc Newbumedil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Newbumedil Hộp 10 vỉ x 10 Viên SĐK VN-9600-05. Nhóm Thuốc khác có thành phần Buflomedil

Thuốc Edurant: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Edurant Hộp 1 lọ 30 viên SĐK VN2-647-17. Nhóm Thuốc khác có thành phần Rilpivirin (dưới dạng Rilpivirin hydrochlorid) 25mg

Thuốc Olisfat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Olisfat Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 7 viên SĐK VD-29556-18. Nhóm Thuốc khác có thành phần Orlistat (dạng vi hạt 50%) 60mg

Thuốc Orlitax: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Orlitax Hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK VD-25454-16. Nhóm Thuốc khác có thành phần Orlistat (dưới dạng pellet 50%) 120mg

Thuốc Saviorli: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Saviorli SĐK VD-23012-15. Nhóm Thuốc khác có thành phần Orlistat (dạng vi hạt 50%) 120 mg

Thuốc Orlistat Stada 120 mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Orlistat Stada 120 mg Hộp 2 vỉ x 21 viên SĐK VD-21535-14. Nhóm Thuốc khác có thành phần Orlistat (dưới dạng vi hạt 50%) 120mg

Thuốc Xenical: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Xenical Hộp 1 vỉ x 21 viên; hộp 4 vỉ x 21 viên SĐK VN-18892-15. Nhóm Thuốc khác có thành phần Orlistat 120mg

Thuốc Intaorli 120: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Intaorli 120 Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VN-17722-14. Nhóm Thuốc khác có thành phần Orlistat 120mg