Danh sách tổng hợp

Thuốc Glucophage 500mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glucophage 500mg Hộp 5 vỉ x 10 viên.Viên nén bao phim.Uống SĐK VN-13272-11. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Metformin hydrochloride

Thuốc Saizen Liquid 6mg/1,03ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Saizen Liquid 6mg/1,03ml Hộp 1 ống Dung dịch tiêm, Tiêm dưới da (SC) SĐK QLSP-0758-13. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Somatropin

Thuốc Insulidd N: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Insulidd N Hộp 1 lọ x 10ml hỗn dịch tiêm, tiêm SĐK VN-12286-11. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Human Insulin

Thuốc Meglucon: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Meglucon Hộp 3 vỉ x 10 viên, Viên nén bao phim, Uống SĐK VN-8206-09. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Metformin Hydrochloride

Thuốc Andriol Testocaps: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Andriol Testocaps Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-20024-16. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Testosterone undecanoate

Thuốc Mirena: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mirena Hộp 1 hệ phóng thích thuốc qua dụng cụ đặt tử cung SĐK VN-19794-16. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Levonorgestrel

Thuốc LANTUS Solostar 100IU/ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc LANTUS Solostar 100IU/ml Hộp 5 bút tiêm x 3ml dung dịch tiêm,Dung dịch tiêm trong bút tiêm nạp sẵn,tiêm SĐK QLSP-857-15. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Insulin glargine

Thuốc Glucobay 50: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glucobay 50 Hộp 10 vỉ x 10 viên,Viên nén,Uống SĐK VN-10758-10. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Acarbose

Thuốc Panfor SR – 1000: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Panfor SR - 1000 Hộp 5 vỉ x 20 viên nén phóng thích chậm, uống SĐK VN-20187-16. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Metformin hydrochloride

Thuốc Panfor SR – 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Panfor SR - 500 Hộp 5 vỉ x 20 viên nén phóng thích chậm, uống SĐK VN-20018-16. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Metformin hydrochloride