PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Vương Đình Việt

Địa chỉ Tổ 11, thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Vương Đình Việt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ ĐÔ, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ Xóm Mới, xã Phú Đô, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ ĐÔ, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP NHÂN DÂN – BS. Vũ Viết Hồng

Địa chỉ Tổ 15, thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP NHÂN DÂN – BS. Vũ Viết Hồng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM DA LIỄU VŨ THỊ LA – BS. Vũ Thị La

Địa chỉ Tổ 4, thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM DA LIỄU VŨ THỊ LA – BS. Vũ Thị La bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP VƯƠNG PHÚ – BS. Vương Đình Phú

Địa chỉ Tổ 10, phường Tích Lương, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP VƯƠNG PHÚ – BS. Vương Đình Phú bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NHI KHOA – BS. Vũ Thị Liên

Địa chỉ Số 28, tổ 22, phường Trưng Vương, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NHI KHOA – BS. Vũ Thị Liên bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Vũ Thị Ánh Tuyết

Địa chỉ Tổ 35A, phường Hương Sơn, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – LY. Vũ Thị Ánh Tuyết bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE 125 – BS. Vũ Thúy Hương

Địa chỉ Số 12, tổ 5, phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE 125 – BS. Vũ Thúy Hương bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ