Khoa Gây mê Hồi sức A – Bệnh viện Trung ương Huế

Địa chỉ Tầng 4 + 5 – Tòa nhà ODA – 16 Lê Lợi, -, , Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Gây mê Hồi sức A – Bệnh viện Trung ương Huế bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền - LY. Quách Trọng Tâm

Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền – LY. Quách Trọng Tâm

Địa chỉ Số 7/7 Đường Chế Lan Viên, Phường Trường An, , Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền – LY. Quách Trọng Tâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Trung ương Huế

Khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Trung ương Huế

Địa chỉ 16 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, , Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Trung ương Huế bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Trung ương (TW) Huế

Khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Trung ương (TW) Huế

Địa chỉ 16 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế, Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Trung ương (TW) Huế bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Khoa Ngoại tiêu hóa – Bệnh viện trung ương Huế

Địa chỉ 16 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, , Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Ngoại tiêu hóa – Bệnh viện trung ương Huế bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Hình ảnh Khoa Nội tiêu hóa - Bệnh viện trung ương Huế

Khoa Nội tiêu hóa – Bệnh viện trung ương Huế

Địa chỉ 16 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, , Huế. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Khoa Nội tiêu hóa – Bệnh viện trung ương Huế bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ