Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ – YS. Bs

Địa chỉ -, xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ – YS. Bs bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm Y tế xã Sín Thầu – YS. Nguyễn Văn Nam

Địa chỉ -, xã Sín Thầu, Huyện Mường Nhé, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm Y tế xã Sín Thầu – YS. Nguyễn Văn Nam bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ SÍNH PHÌNH – YS. Thào A Mang

Địa chỉ -, xã Sính Phình, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ SÍNH PHÌNH – YS. Thào A Mang bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TÀ LÈNG – YS. Vương Ngọc Hoàng

Địa chỉ Bản Tà Lèng, xã Tà Lèng, Thành Phố Điện Biên Phủ, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TÀ LÈNG – YS. Vương Ngọc Hoàng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ TẢ PHÌN – YS. Vũ Thị Thoan

Địa chỉ -, xã Tả Phìn, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ TẢ PHÌN – YS. Vũ Thị Thoan bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Thanh An – YS. Bùi Thị Hải

Địa chỉ -, xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Thanh An – YS. Bùi Thị Hải bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Thanh Chăn – YS. Tòng Thị Piếng

Địa chỉ Trung tâm xã Thanh Chăn, xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Thanh Chăn – YS. Tòng Thị Piếng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

trạm y tế xã thanh hưng – YS. Nguyễn Thị Miền

Địa chỉ -, xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về trạm y tế xã thanh hưng – YS. Nguyễn Thị Miền bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Thanh Luông – YS. Đỗ Thị Toán

Địa chỉ Trung tâm xã Thanh Luông, xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Thanh Luông – YS. Đỗ Thị Toán bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

Trạm y tế xã Thanh Nưa – YS. Phạm Thị Hoàn

Địa chỉ Trung tâm xã Thanh Nưa, xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Trạm y tế xã Thanh Nưa – YS. Phạm Thị Hoàn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ