TRẠM Y TẾ XÃ CẨM GIÀNG

Địa chỉ thôn đầu cầu, xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ CẨM GIÀNG bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ CAO TÂN

Địa chỉ Cao Tân, xã cao tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ CAO TÂN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA BỂ

Địa chỉ Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA BỂ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG LINH

Địa chỉ thôn chi quảng a, xã Phương Linh, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRẠM Y TẾ XÃ PHƯƠNG LINH bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGÂN SƠN

Địa chỉ -, xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGÂN SƠN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NA RÌ

Địa chỉ Tổ nhân dân Pàn Chầu, thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NA RÌ bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ MỚI

Địa chỉ Thôn Nà Mố, xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ MỚI bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ ĐỒN

Địa chỉ Tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ ĐỒN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PÁC NẶM

Địa chỉ -, xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PÁC NẶM bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ Tổ 10, P Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ