Avatar Phòng Khám Ung Bướu & Siêu âm - BS. Nguyễn Thế Sung

Phòng Khám Ung Bướu & Siêu âm – BS. Nguyễn Thế Sung

Địa chỉ 48 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng Khám Ung Bướu & Siêu âm – BS. Nguyễn Thế Sung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ