PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI – BS. Trịnh Thế Phong

Địa chỉ 37 Nguyễn Đình Chính, phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI – BS. Trịnh Thế Phong bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI – BS. Trương Thị Anh

Địa chỉ 54 Thành Thái, phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI – BS. Trương Thị Anh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI – BS. Nguyễn Trí Thức

Địa chỉ 436B/42 Đường 3-2, phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI – BS. Nguyễn Trí Thức bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI LONG PHÚC AN – BS. Lê Hồng Anh

Địa chỉ 476B Nguyễn Tri Phương, phường 09, Quận 10, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI LONG PHÚC AN – BS. Lê Hồng Anh bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI – BS. Phạm Hồng Cách

Địa chỉ 110/2 Bà Hom, phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI – BS. Phạm Hồng Cách bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI – BS. Phạm Long Trung

Địa chỉ 106 Hùng Vương, phường 09, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI – BS. Phạm Long Trung bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI – BS. Phạm Lực

Địa chỉ 13 Cao Thắng, phường 02, Quận 3, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI – BS. Phạm Lực bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI – BS. Phan Thượng Đạt

Địa chỉ 165 Tân Phước, phường 06, Quận 10, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI – BS. Phan Thượng Đạt bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI – BS. Phan Vĩnh Trường

Địa chỉ 280/3A Bùi Hữu Nghĩa, phường 02, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM LAO & BỆNH PHỔI – BS. Phan Vĩnh Trường bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ