PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Trương Tam Phong

Địa chỉ 137 Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Trương Tam Phong bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ