PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Vũ Đình Truy

Địa chỉ 474/2 Nguyễn Tri Phương, phường 09, Quận 10, Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Vũ Đình Truy bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ